Het Dunning Kruger ...
 
Meldingen
Alles wissen

Het Dunning Kruger effect en MLM

1 Berichten
1 Gebruikers
0 Vind-ik-leuks
5,626 Bekeken
(@admin)
Berichten: 246
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Het Dunning Kruger effect is een verschijnsel dat volgens ons zeer veel voor komt bij mensen die aan MLM doen. Dit is de definitie van dat effect volgens Wikipedia:

Het dunning-krugereffect is een psychisch verschijnsel. Het treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn.

Plat gezegd komt het er op neer dat als iemand ergens weinig verstand van heeft, dat ze dan niet kunnen inzien dat ze er weinig verstand van hebben. Om in te kunnen zien dat ze er weinig verstand van hebben, moeten ze er namelijk juist relatief veel verstand van hebben.

Een aanhanger van een gemiddeld MLM bedrijf dat hier besproken wordt, vindt vaak dat het een goed idee is om met dat MLM bedrijf mee te doen en daar dus geld in te investeren. Als ze geconfronteerd worden met bevindingen die anders liggen dan hun denkbeeld, dan slagen die mensen er vaak niet in om in te zien hoe die bevindingen tot stand gekomen zijn en dat hun eigen kennis van dat bedrijf of van MLM in het algemeen wellicht te kort schoot. Ze kunnen dan het systeem bijvoorbeeld niet verder uitleggen of aantonen waarom bevindingen die anders liggen, onjuist zouden zijn. Als voorbeeld daarvoor kan je letterlijk elk willekeurig topic of blog op onze site pakken en dan de reacties van de aanhangers van dat bedrijf lezen. Je zult dan zien dat ze inhoudelijk niet kunnen reageren en slechts hoogstens met dooddoeners of met drogredennaties komen.

Zoals algemeen bekend mag zijn, is Multi-Level Marketing al zeer vaak op diverse punten ontmaskerd als een systeem dat ontworpen is om een paar individuen te laten profiteren ten koste van een zeer grote groep naïeve mensen die geloven in het MLM systeem. In de regel is meedoen aan een MLM bedrijf dus een zeer slecht idee.

Mensen die tóch denken dat MLM een goed systeem kan zijn, missen volgens ons de competentie en kennis van MLM om in te kunnen zien dat het juist geen goed systeem is. Echter, omdat ze die kennis missen, denken ze zelf dat ze er juist wél verstand van hebben.
Dit vermoeden wordt gestaafd door het feit dat de aanhangers van MLM er keer op keer niet in slagen om inhoudelijke argumenten ter tafel te brengen.

Onze conclusie is daarom dat mensen die aan MLM doen een grote kans hebben om last te hebben van het Dunning Kruger effect.

 
Geplaatst : 13/07/2017 2:16 pm
Deel: