Meldingen
Alles wissen

Nu Skin

1 Berichten
1 Gebruikers
0 Vind-ik-leuks
12.5 K Bekeken
(@admin)
Berichten: 246
Estimable Member Admin
Topic starter
 

Nu skin lijkt nogal wat stof op te waaien op ons artikel waar men het beste MLM bedrijf kan aandragen. Iemand vond Nu Skin het beste MLM bedrijf. Iemand anders vond dat niet en zette onderstaand betoog neer:

Hetgeen de persoon in haar comment heeft aangegeven is een pertinente leugen omdat ik dit uit ervaring weet. Dat je direct geld verdient berust op een onwaarheid. Waaruit blijkt, niet aangegeven, dat er meteen verdient wordt? Tijd en energie kosten geld! Geen instapkosten, is hoe je het wilt bekijken!

De werkwijze die onder andere wordt gehanteerd als je bij genoemd bedrijf komt te werken, is als volgt: Je maakt een Facebook-page aan en koppelt daar een Besloten Groep aan.
In sommige gevallen heeft men al een Facebook en koppelt er een Besloten Groep aan! Sommige hebben wel meer Facebook-pages en Besloten Groepen. Men gebruikt heel vaak een alias en niet de eigen naam. (Mevrouw S. gebruikt niet haar eigen naam). Heb me altijd afgevraagd waarom niet. Je voegt zoveel mogelijk mensen toe en/of vraagt om vriendschapverzoeken. Het doel is eigenbelang!
Je promoot en verkoopt de producten (er zijn 200 producten) aan de mensen en ook aan hen die lid zijn van jouw Besloten Groep en/of Facebook. Mevrouw S. hoeft niks te kopen! Daarnaast mensen werven om hetzelfde werk te gaan doen. Men moet punten halen om kwalificaties te halen en door te groeien Alles wat men post t.a.v. de producten van dit bedrijf moet openbaar en de merken moeten worden afgeplakt! Het is m.i. zeer gevaarlijk om openbaar te posten omdat men iedereen moet toevoegen die erom vraagt. Alleen in hun Besloten Groep hoeft het merk van de producten niet afgeplakt te worden! Daarnaast worden mensen ertoe bewogen om ook de producten van dit bedrijf te promoten, te verkopen en hen zo ver te krijgen dan wel ertoe bewegen om hetzelfde werk te doen als hen (mevrouw S.) Het verschil in deze is ook, dat mevrouw S. niks koopt (als ze dit doet is het haar keus en voor eigen gebruik etc. niet verplicht) en anderen die een product wel hebben gekocht worden ertoe bewogen de producten te promoten en te verkopen. Daarnaast proberen zij mensen te werven om hetzelfde werk te gaan doen.

M.i. een piramide...De enige die goed verdient is degene die aanvankelijk de leden heeft toegevoegd om de producten aan anderen te promoten, verkopen en het werk te doen. Deze mensen moeten hun punten en kwalificaties behalen om door te groeien en geld te verdienen. Om een vast inkomen te generen, moet nog blijken en in de praktijk is dat lang niet zo eenvoudig!

Men kan allerlei kwalificaties behalen. De persoon die deze comment heeft gepost heeft de kwalificatie Executive Diamond waardoor zij iedere maand een bedrag verdient en een vast inkomen genereert en verdient aan alle anderen als bovenstaand aangegeven.Omdat zij een vast inkomen genereert heeft zij in zekere zin niks te verliezen. In dit werk kun je allerlei obstakels tegenkomen en er gaat veel tijd en energie inzitten. Ook al werk je keihard loont het vaak niet. Mevrouw S. verder te noemen, mevrouw S, heeft een strategie bedacht en daar een video van gemaakt die in omloop is gebracht. Er zijn veel mensen weggegaan bij genoemd bedrijf, lieten niks meer van zich horen, bleven weg etc. In haar video geeft zij o.a. aan, dat zij mensen die niks voor haar betekende verwijderde uit haar Facebook en Besloten Groep zonder opgaaf van redenen en ging op zoek naar andere mensen om toe te voegen met hetzelfde doel. De mensen die om uiteenlopende reden(en) wegbleven belde zij zonder dat deze mensen erom vroegen of toestemming hebben gegeven om gebeld te worden. Het doel was om de mensen die het bedrijf om wat voor een reden verlaten hadden, te vragen om terug te komen. Het is gebleken dat het project van meerdere mensen werd getraineerd en gesaboteerd.
Merendeel wilde dit niet en mevrouw S. gaf aan dat zij wel doorging. Mensen hebben ervaren dat het systeem van genoemd bedrijf niet werkt. Mensen kwamen niet verder, liepen tegen obstakels aan, stonden met hun rug tegen de muur, hoe hard zij ook werkte en zich inzette.

Er heerst een ellendige sfeer waarbij er sprake is van bedrog, manipulatie, intimidatie, afgunst, jaloezie, haat, nijd, leugens en onderlinge oneerlijke concurrente van een groot groep mensen binnen dit bedrijf. Mensen worden in het diepe gegooid en worden niet of nauwelijks gecocht. Men wordt vaak onderling gecoacht en door mensen die zelf niet kunnen coachen maar omdat ze langer of zelfs iets langer werkzaam zijn. De meesten zijn niet zo lang werkzaam bij dit bedrijf. Kortom, vaak worden mensen aan hun lot overgelaten.De indruk wordt gewekt dat men een training krijgt, maar dat is vaak ver te zoeken.Het systeem van het bedrijf wordt mooier voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is. Regels worden niet of nauwelijks nageleefd en gelden niet voor bepaalde mensen. Je moet targets halen aan de hand van punten om kwalificaties te behalen. Je kunt het werk part-time of full-time doen.
Je krijgt een bepaald percentage van ieder verkocht product en de rest gaat naar het bedrijf bij een part-timefunctie. Bij een full-timefunctie wordt je geacht als leidinggevende te fungeren als bovenstaad uitgelegd ook al zijn een hoop en in ieder geval een behoorlijk aantal mensen niet daartoe in staat. Er is heel veel concurrentie en met recht kan ik stellen, oneerlijke concurrentie. Bepaalde mensen krijgen een voorkeursbehandeling en er wordt met twee maten gemeten. Sommigen zijn zeer selectief in hun handel- en denkwijze vooral als ze iets langer of langer bij genoemd bedrijf werkzaam zijn. Eigen belang en grote ego. De regie wordt bepaald door een select groepje van mensen en aanderen hebben niet of nauwelijks iets in te brengen. De indruk wordt gewekt dat men een team is maar dat blijkt in de praktijk niet of nauwelijks het geval te zijn. Toen mevrouw S. het zwaar had, zoals ze in haar video weerlegt, verwijderde ze mensen die ze niet kon gebruiken uit haar Facebook en Besloten Groep en belde mensen die weg waren gegeaan op om terug te komen. Mevrouw heeft nu de kwalificatie van Excutive Diamond en een vast inkomen, dus zijn een behoorlijk aantal mensen niet of niet meer van nut!! Er wordt nauwelijks toezicht gehouden door het bedrijf als het gaat over een aantal aspecten: Een aantal mensen denkt overal de regie in te kunnen bepalen en te manipuleren als iets hen niet aanstaat ook al is het ten onrechte. Sommige mensen nemen onterecht de macht over of krijgen de macht omdat zeniet ter verantwoording worden geroepen. Mensen worden regelmatig tegen elkaar uitgespeeld waardoor een wig ontstaat. Dit is een greep uit het geheel en heb zo goed als kon beschreven waar mogelijk een deel beschreven. Het is onmogelijk om alles te vermelden omdat het stuk te lang wordt. De comment van mevrouw S. kwam ik per toeval tegen, hoewel ik niet in toeval geloof, en kon m.i. niet anders dan te reageren.

Nu Skin zelf lijkt niet een al te best verleden te hebben. Zo hebben ze in 2016 een schikking getroffen van 47 miljoen dollar om zich niet te hoeven verantwoorden voor de rechter over de vraag of ze al dan niet een piramidespel zouden zijn. Dat is een heel slecht teken. Blijkbaar is Nu Skin zelf niet overtuigd dat ze geen piramidespel zijn en betalen ze liever 47 miljoen dollar betalen in plaats van dat er een onderzoek komt..

 
Geplaatst : 08/11/2017 7:28 pm
Deel: